globe

Taal
Home
GBI
Basisinkomen
Over ons
Feiten
FAQ
Contact
Links
 

 

 

Ieder mens heeft recht op leven, op maatschappelijke zekerheid en op een levensstandaard die hoog genoeg is voor zijn of haar gezondheid en welzijn. Deze mensenrechten worden door de lidstaten van de Verenigde Naties erkend in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (artikelen 3, 22 en 25.1).

Ondanks al onze rijkdom, wetenschap en techniek leven 1,4 miljard mensen in de wereld in extreme armoede. Meer dan 850 miljoen mensen zijn chronisch ondervoed. Elk jaar sterven miljoenen kinderen onnodig door armoede en ondervoeding.

Het recht op leven van ieder mens mag niet afhankelijk zijn van economische voor- en tegenspoed of van liefdadigheid. Daarom pleiten wij voor een onvoorwaardelijk mondiaal basisinkomen voor iedereen, zodat alle mensen voldoende inkomen hebben voor hun basisbehoeften: schoon water, voedsel, kleding, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs.

 

   
    Mondiaal basisinkomen - Wereldwijd basisinkomen - Wereldbasisinkomen    

contact | sitemap