Taal
Home
GBI
Basisinkomen
Over ons
Feiten
FAQ
Contact
Links
 

Op deze pagina zijn links te vinden naar Nederlandstalige websites van andere organisaties die zich richten op invoering van een (mondiaal) basisinkomen of op wereldwijde armoedebestrijding. Verder enkele verwijzingen naar organisaties die het streven van de GBI Foundation naar een mondiaal basisinkomen ondersteunen. Voor links naar organisaties in andere landen, internationale organisaties en de Verenigde Naties klik hier.

 

Alliantie Fair&Green Deal

Januari 2008 vond in Tilburg de eerste grote conferentie plaats over duurzame en solidaire economie. Deze leidde tot de Verklaring van Tilburg waarin door velen wordt opgeroepen tot een beleid dat gericht is op wat in de economie moet prevaleren: menswaarden en natuurwaarden. December 2009 vormden enkele tientallen organisaties de Alliantie Fair&Green Deal met daarbij de oproep om dat beleid eindelijk te gaan maken.

 

Belgisch Netwerk voor het Basisinkomen

Opgericht in 2012. Verenigt voorstanders van het basisinkomen in België. Is lid van het mondiale netwerk BIEN.

 

EEN - Armoede de wereld uit

Website van het Nederlands Platform Millenniumdoelen. Meer dan vijftig organisaties zijn aangesloten bij het platform. Zij willen door het publiek te informeren en de regering onder druk te zetten ervoor zorgen, dat de Nederlandse regering zich maximaal inspant om de Millenniumdoelen te bereiken.

 

 

FairFood

FairFood is een nog jonge organisatie, die strijdt tegen honger in de wereld. Zet zich met name in voor eerlijke handel.

 

Global Society

De Global Society zoekt wegen naar een meer duurzame, sociale en democratische wereld. Op de website veel informatie en opinies over mondialisering en internationale samenwerking. Initiatiefnemer van de stichting is Dirk Barrez, journalist en schrijver, die in zijn boeken en artikelen ook pleit voor een mondiaal basisinkomen. Kijk bijvoorbeeld op de website onder "Info", PALA-Themabrief nr. 7: "Voor iedereen een mondiaal basisinkomen van minstens een kwart euro per dag".

 

Globalicious

Globalicious brengt de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties onder de aandacht van jongeren en wil op een verfrissende, creatieve manier duidelijk maken, dat honger echt de wereld uit geholpen kan worden.

 

Grondvest

De gedachte van Henry George, in zijn boek "Progress and Poverty", dat de Aarde en haar bodemschatten toebehoren aan alle levende wezens, is leidraad voor de activiteiten van deze stichting. Grondvest pleit voor een grondbelasting ter vervanging van alle andere belastingen en voor een basisinkomen.

 

Inclusion logo

 

Inclusion ontwikkelt een nieuwe aanpak om armoede in ontwikkelingslanden te bestrijden: micropartnership. Micropartnership is een methode om onvoorwaarderlijke financiële steun aan de allerarmsten te geven. Inclusion is proefprojecten aan het ontwikkelen om micropartnership in de praktijk toe te passen en aan de hand van de ervaring en kennis die hierbij wordt opgedaan verder te ontwikkelen. Inclusion en de GBI Foundation willen hierbij graag met elkaar samenwerken. We voeren op dit moment besprekingen om de samenwerking concreet vorm te geven.

 

Partij van de Toekomst

Nederlandse Politieke Partij, opgericht in 2002 en heropgericht in 2010, die deelneemt aan de verkiezingen en o.a. invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen bepleit.

 

SOPN

Nederlandse Politieke Partij, in 2003 gestart als organisatie en sinds 2011 als politieke partij geregistreerd, die deelneemt aan de verkiezingen en o.a. invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen bepleit.

 

Stichting UNO-inkomen

De Stichting UNO-inkomen was waarschijnlijk de allereerste organisatie in de wereld die pleitte voor een wereldwijd basisinkomen. De stichting promoot de ideeën van de oprichter Pieter Kooistra (1922-1998). Pieter Kooistra was de initiatiefnemer van de kunstuitleen in Nederland.

 

Vereniging Basisinkomen

Is opgericht in 1991 en streeft naar invoering van een onvoorwaardelijk minimuminkomen voor iedere ingezetene van Nederland.

 

Vivant

De Belgische partij die invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen als één van haar belangrijkste programmapunten bepleit.

 

WereldDelen

Pleit voor een wereld, waarin voedsel, inkomen, grondstoffen, energie, kennis, politieke invloed en economische macht eerlijker worden verdeeld. Bij WereldDelen kan onder meer het 'Wereldmaaltijd' informatiepakket worden besteld, waarin is berekend wat iedere wereldbewoner elke dag zou kunnen eten als de wereldvoedselproductie gelijk verdeeld zou zijn.

 
 

 

   
   
contact | sitemap