Taal
Home
GBI
Basisinkomen
Over ons
Feiten
FAQ
Contact
Links
 
1 jong kind sterft elke 6 seconden aan ondervoeding
11 kinderen elke minuut ...
600 kinderen elk uur ...
15.000 kinderen elke dag ...
5.6 miljoen kinderen elk jaar ...

 
ARMOEDE

"... 1.4 miljard mensen leven in extreme armoede - meer dan een kwart van de bevolking van ontwikkelingslanden"

Het aantal arme mensen dat leeft van minder dan 2 dollar per dag (2005 PPP*) is nagenoeg hetzelfde gebleven in de periode van 1981 tot 2005, namelijk 2,5 miljard mensen.

Bron: Worldbank - Poverty data: A supplement to World Development Indicators 2008

*PPP

De internationaal gehanteerde norm voor extreme armoede is $1,25 2005 PPP per dag. Wat betekent dit?

PPP staat voor "Purchasing Power Parity": $1,25 2005 PPP is de koopkracht van $1,25 in de Verenigde Staten in 2005. Dit betekent dus, dat de 1,4 miljard mensen die in extreme armoede leven per dag minder te besteden hebben dan wat je in 2005 voor 1,25 dollar in de Verenigde Staten kon kopen.

Dit betekent dat het feitelijke inkomen, als je uitgaat van de wisselkoersen van de dollar en de valuta van ontwikkelingslanden, nog veel lager ligt. De koopkracht van een dollar is in ontwikkelingslanden veel hoger dan in de VS zelf. Iedere reiziger weet dat je veel meer voor een dollar - of euro - kunt kopen in een ontwikkelingsland dan in de VS of Europa zelf.

Daar komt nog bij, dat de schattingen van armoede niet alleen kijken naar het geldinkomen van mensen, ook het voedsel of andere dingen die mensen voor zichzelf produceren worden meegetelt. De totale consumptie van mensen wordt geschat door middel van onderzoeken per huishouden.

De internationale armoedegrens is een schatting van het absolute minimum dat mensen nodig hebben om te kunnen leven. Bijna 1 op de 4 mensen leeft beneden deze armoedegrens. Nog eens 22% heeft een 2005 PPP inkomen tussen de 1,25 en 2,00 dollar per dag en is ook zeer arm.
HONGER

"De honger in de wereld neemt toe. De meest recente schattingen van de FAO komen uit op 923 miljoen mensen die honger lijden ..."

"Hoge voedselprijzen zijn de belangrijkste oorzaak. De FAO schat dat tussen 2003-05 en 2007 het aantal ondervoede mensen met 75 miljoen is toegenomen."

Bron: Food and Agriculture Organization of the United Nations - The State of Food Insecurity in the World 2008KINDERSTERFTE

Elke jaar sterven 10 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar. Ondervoeding is verantwoordelijk voor 55 procent van deze sterfgevallen: naar schatting 5,6 miljoen kinderen sterven elk jaar als gevolg van ondervoeding.

Bron: UNICEF - Progress for Children: A Report Card on NutritionONDERWIJS

Miljoenen kinderen hebben geen toegang tot basisonderwijs of maken de basisschool niet af.

"Het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd dat niet naar school gaat daalde van 103 miljoen in 1999 naar 73 miljoen in 2006 ..."-

Bron: Global progress: Are we on track to meet the MDGs by 2015?


MEER INFORMATIE OVER ARMOEDE EN HONGER:

FAO
UNDP
UNICEF
WFP
World Bank

> The State of Food Insecurity in the World 2008
> Human Development Reports
> Progress for Children
> Hungermap
> Global Monitoring Report 2008
> World Development Indicators 2008
> World Development Report 2008

 

   
   
contact | sitemap